Kolla alltid vad det kostar innan ni tackar ja till äldreboende.

Alla kommuner har olika sätt att beräkna boendekostnad. Det är nästan omöjligt att själv räkna ut boendekostnaden för äldreboendet. Det är så många faktorer som spelar in. Inkomst förmögenhet och hyra på lägenheten är några faktorer. För den som är gift påverkas även den andra partens ekonomi vid inflyttning till äldreboendet. Kontakta kommunens avgiftshandläggare, så får de hjälpa er att räkna ut boendekostnaden. En annan fråga som kan variera mellan vård- och omsorgsboenden är "Vad ingår i boendekostnad?"

Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb

Vad kostar det att bo på äldreboende?


I äldreomsorgen råder maxtaxa. Det innebär att den boende har rätt att ha pengar kvar när hyra och avgifter är betalade. Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska den boende alltid ha minst ett så kallat förbehållsbelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och eventuell avgift är betald. För år 2020 är förbehållsbeloppet 5 373 kr per månad per för en ensamstående person. 

Vad är boendekostnad


Avgiften som den boende får betala beräknas genom att utgå från inkomsten. Även inkomst av kapital och bostadstillägg ingår. Därifrån dras först kostnaden för hyra i boendet. Därefter dras förbehållsbeloppet av och det som återstår är avgiftsutrymmet, dvs hur mycket den boende får betala för omsorgen på boendet.  

Förbehållsbeloppet ska användas till mat, läkemedel, förbrukningsvaror, tidningar, försäkring, el, telefon och annat. Matkostnaden debiteras ofta av kommunen eller vårdgivaren. Kommuner tar olika betalt men flertalet verkar ligga mellan 3500 till 4000 kr/månad. Hyran varierar också mellan olika äldreboenden utifrån vilken standard och boyta lägenheten har. Ofta får hyresgästen även betala för del i gemensamhetsytor.  

Ibland tillkommer även avgift för förbrukningsartiklar såsom möbler och husgeråd. Den som har god man kan också få betala en avgift för denna. Om kostnaderna drar i väg händer det att äldre människor nödgas söka socialbidrag för att klara sin försörjning. Det är idag mycket ovanligt att avgiftsuttaget sätter den äldre i den situationen.  

Omsorgsavgiften får aldrig överstiga maxtaxan på 2139 kr/månad år 2021. Den är densamma i hela landet. I övrigt så beslutar varje kommun om regelverket för avgifter i äldreomsorgen. Likaså vad som ingår i avgiften. De flesta kommunerna ser till att avgifterna inte förorsakar att den äldre ska behöva söka socialbidrag.

Räkna ut förbehållsbelopp


Det är viktigt att tänka på att kostnader för hyra, omsorgsavgift och förbrukningsmaterial även kan påverka partnerns ekonomi drastiskt. Om paret har dyra boendekostnader eller bor "för stort" så kan det bli en situation där pension och bostadstillägg är otillräckliga för den kvarvarande partnern. Så skaffa er en helhetsbild av hur det påverkar er ekonomi innan ni tar ställning. Kommunens avgiftshandläggare är behjälplig med att reda ut konsekvenserna.  

Reflektionsfrågor - boendekostnad
Undersköterska och vårdbiträde:
- Får du frågor av de boende eller närstående om avgifter och vad som ingår i avgifterna.  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Händer det att boende inte har pengar till läkemedel eller andra nödvändiga produkter?
- Hur hanterar ni situationer där någon boende riskerar bli utan exempelvis läkemedel?  

Boende och närstående:
- Räcker de pengar som blir över efter hyra och avgifter till det som behövs för en skälig levnadsnivå?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  The operation needs to have good routines when testing aids.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Do you know your aids for the elderly? Worth knowing about assistive device management at the nursing home.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  The right level of ambition is key to success
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  So you strengthen the language skills of language-weak employees at the nursing home
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Safe drug handling, a basis for patient safety and thus the residents' well-being at the nursing home
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  When the heat wave comes, it is important to have knowledge and a strategy to protect the residents and the staff.
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev